Historie

los_hoes_tu_1658156aEen los hoes is een zeldzaam regionaal boerderijtype dat uit één grote ruimte voor wonen en veestalling bestaat. In 1936/1937 werd het met sloop bedreigde los hoes Groot Bavel verplaatst van De Lutte naar de tuin van Rijksmuseum Twenthe in Enschede, waar het in het kader van een werklozenproject opnieuw werd opgebouwd. Bijzonder aan dit los hoes zijn de eiken ankerbalkgebinten, een onbeschoten kap met strodokken tussen de pannen, houten topgevels van boerentimmerwerk en de baksteenvulling die in de buiten

 

wanden is aangebracht. Na jarenlang vooral als meubelopslagplaats te hebben gediend, kreeg het pand begin deze eeuw een nieuwe bestemming als expositieruimte. De tochtige boerderij veranderde door een aantal zorgvuldige en duurzame ingrepen in een prettige tentoonstellingsruimte. Het los hoes is een uiterst zeldzaam en zeer bijzonder gebouw, dat bescherming geniet als museaal object.

Het erf van Erve Dalhoes kent in bovenstaand verhaal een bijzondere plek in de twentse geschiedenis. Dit is verder over gegaan onder de naam Erve Dalhoes maar heeft als oorsprong nog de naam Erve Groot Bavel. De overgang van de familie Reijmer naar Rolink heeft er voor gezorg dat het gebiedt bleef bestaan. Nu woont de tweede generatie in het huis familie Rolink die het gebied hebben omgetoverd tot recreatie. Een r

 

ustige plek direct aan de rand van De Lutte. Dit klaarstomen van de omgeving heeft plaats gevonden in 2004. Kortom Erve Dalhoes kent de historie en is een unieke ervaring, tevens een eerste uitgangspunt om de twentse geschiedenis te beleven.

Bron: http://www.kennisbankherbestemming.nu/projecten/los-hoes-groot-bavel